Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin yenilenmesi çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, uygulamaya en yakın zamanda geçilmesi planlanmaktadır.

Bu nedenle;

  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu olacaktır.
  • Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır.
  • Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir.
  • Konuya ilişkin mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır.
30 DAKİKADA TESLİM EDİLİR